Kraftprøver – den viktigste testen ved mistanke om prolaps?

Har du en pasient med tegn til skiveprolaps og isjias (radikulær smerte) må du alltid inkludere krafttesting! Har du et stort akutt krafttap, f.eks. totalt manglende evne til å dorsalflektere ankel (droppfot), bør pasienten få en rask vurdering på sykehus. Myotom Kraftprøver kalles test av myotomer når det undersøkes for mulig radikulopati. Et myotom erFortsett å lese «Kraftprøver – den viktigste testen ved mistanke om prolaps?»

Alt om reflekser

Testing av reflekser er en essensiell del av undersøkelsen hos pasienter med mistenkt skiveprolaps og radikulopati (1). Mange fysioterapeuter/manuellterapeuter bruker også dette som standard i en vanlig undersøkelse, noe jeg tror kan være lurt. Som manuellterapeut Alf Sigurd Solberg sier: Skal en bli dyktig til å undersøke (nevrologisk orienterende prøver), må en trene mye. DetFortsett å lese «Alt om reflekser»

Test av sensibilitet, del 3: Hvilket dermatomkart er best, og hvordan tester man?

Hva er et dermatom? Dermatom betyr «hudavsnitt», og referer til en korrespondanse mellom hud og nervesystem (1,2). Et dermatom er altså et hudområde som forsynes av en nerverot (1). Afferente (føre noe fra perifer struktur til det sentrale eller sentrum) nerveimpulser fra blant annet hud går gjennom det bakre rot, mens efferente (føre noe fraFortsett å lese «Test av sensibilitet, del 3: Hvilket dermatomkart er best, og hvordan tester man?»

Test av sensibilitet, del 2: Skal man bruke rissehjul? Bomull? Berøring?

Del 2 av «test av sensibilitet» tar opp blant annet QST og hvordan man kan teste. Les gjerne del 1 før dette innlegget. Hva gjør vi på klinikken? Når du har pasienten med mistenkt skiveprolaps og radikulopati foran deg. Hvordan tester du sensibilitet? Tester du med bomull? Rissehjul? Er det nok å teste bare «screene»Fortsett å lese «Test av sensibilitet, del 2: Skal man bruke rissehjul? Bomull? Berøring?»

Test av sensibilitet, del 1: Hva tester man, og hvorfor?

Testing av sensibilitet og andre sansekvaliteter er viktig for å kartlegge hva slags plage pasienten har. Det kan gjøre det lettere å vite om det er en sentral eller perifer skade/plage, hva slags smertemekanisme det er, og det kan si noe om hvilke nervefibre som er affisert. Litt grunnleggende Sensibilitet tester det somatosensoriske system. BegrepetFortsett å lese «Test av sensibilitet, del 1: Hva tester man, og hvorfor?»

Nevrodynamiske prøver del 2: SLR/lasegue, slump, n. femoralis, eller hva de nå heter

Nevrodynamiske prøver er viktige for å avdekke en symptomatisk skiveprolaps med radikulopati/radikulær smerte. Se forrige innlegg for introduksjon. Straight leg raise Ut ifra skjemaet ovenfor er straight leg raise (SLR) og krysset SLR to gode tester som man ganske bra kan stole på (1). Det anbefales å teste «frisk» side først, så uansett kommer kryssetFortsett å lese «Nevrodynamiske prøver del 2: SLR/lasegue, slump, n. femoralis, eller hva de nå heter»

Nevrodynamiske prøver del 1

Nervesystemet takler normalt veldig godt bevegelse, trykk, glidning, strekk og kompresjon. Dette skjer hele tiden i hverdagen, bare tenk på ulnarnerven der den glir i sulcus nervi ulnaris og utsettes for strekk, kompresjon og glidning. Bare ryggmargen strekkes omtrentlig 10 % ved cervikal bevegelse fra nøytral til flektert stilling, og 20 % fra ekstendert tilFortsett å lese «Nevrodynamiske prøver del 1»

Lumbal skiveprolaps del 5 – Generelt om undersøkelse

Nevrologisk orienterende prøver Hvis du er kliniker som jobber med muskelskjelettlidelser bør du kunne gjøre gode nevrologisk orienterende prøver. Står det «nevrologisk orienterende prøver u.a.» i journalen – så skal du være sikker på at den faktisk er uten anmerkning! Jeg synes Alf Sigurd Solberg sier det godt i Tidsskriftet Fysioterapeuten: Skal en bli dyktigFortsett å lese «Lumbal skiveprolaps del 5 – Generelt om undersøkelse»

Lumbal skiveprolaps del 4 – Hvordan finne ut om det er en symptomatisk prolaps?

Hvis du har en pasient med ryggvondt og strålende smerter ut i ben er det viktig å gjøre en god anamnese og en klinisk undersøkelse, spesielt viktig å avdekke om det er tegn på radikulopati. Hos rundt 90 % av de med radikulopati er årsaken skiveprolaps med nerverotsaffeksjon (1,2). Differensialdiagnoser til dette kan være (3):Fortsett å lese «Lumbal skiveprolaps del 4 – Hvordan finne ut om det er en symptomatisk prolaps?»