Test av sensibilitet, del 1: Hva tester man, og hvorfor?

Testing av sensibilitet og andre sansekvaliteter er viktig for å kartlegge hva slags plage pasienten har. Det kan gjøre det lettere å vite om det er en sentral eller perifer skade/plage, hva slags smertemekanisme det er, og det kan si noe om hvilke nervefibre som er affisert. Litt grunnleggende Sensibilitet tester det somatosensoriske system. BegrepetFortsett å lese «Test av sensibilitet, del 1: Hva tester man, og hvorfor?»

Hvordan skille mellom skade i det sentrale og perifere nervesystem

Sentralt versus perifert Når klinikeren gjør nevrologisk orienterende prøver kan han/hun få funn på sentral eller en perifer skade i nervesystemet. Hos oss som jobber med med muskelskjelettplager er det kanskje oftest at man kan få perifere funn, men hvis du får inn en pasient med uoppdaget og betydelig sentralnervøs patologi så bør dette fangesFortsett å lese «Hvordan skille mellom skade i det sentrale og perifere nervesystem»