Kraftprøver – den viktigste testen ved mistanke om prolaps?

Har du en pasient med tegn til skiveprolaps og isjias (radikulær smerte) må du alltid inkludere krafttesting! Har du et stort akutt krafttap, f.eks. totalt manglende evne til å dorsalflektere ankel (droppfot), bør pasienten få en rask vurdering på sykehus. Myotom Kraftprøver kalles test av myotomer når det undersøkes for mulig radikulopati. Et myotom erFortsett å lese «Kraftprøver – den viktigste testen ved mistanke om prolaps?»